Հայտարարություններ

 • 05.09.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.8դ-Մ3-72
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  09.09.2022
  Ավելին
 • 05.09.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.5-Մ2-17
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  09.09.2022
  Ավելին
 • 02.09.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.6-Մ4-6
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  08.09.2022
  Ավելին
 • 02.09.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
    Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գնահատման գործունեության բնագավառում հայտատու ֆիզիկական անձանց որակավորման քննությունն անցկացվելու է 2022 թվականի հոկտեմբերի 3-ին, ժամը՝ 10:00-ին:
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  15.09.2022
  Ավելին
 • 12.08.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.3-Ղ4-4
  Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  18.08.2022
  Ավելին
 • 11.08.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.5-Մ4-6
  Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  17.08.2022
  Ավելին
 • 11.08.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.8ա-Մ3-3
  Կադաստրի կոմիտեի Շիրակի մարզային ստորաբաժանման անշարժ գույքի ավագ ռեգիստրի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  17.08.2022
  Ավելին
 • 10.08.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  15.08.2022
  Ավելին
 • 10.08.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  15.08.2022
  Ավելին
 • 10.08.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  15.08.2022
  Ավելին
 • 11.08.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9ա1-Մ3-2
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  16.08.2022
  Ավելին
 • 11.08.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.2-Մ4-3
  Կադաստրի կոմիտեի գեոդեզիայի և հողաշինարարության վարչության հողաշինարարության բաժնի ավագ մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին:
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  16.08.2022
  Ավելին
 • 10.08.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  15.08.2022
  Ավելին
 • 10.08.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.4-Մ2-2
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  15.08.2022
  Ավելին
 • 03.08.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.4-Մ2-2
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  08.08.2022
  Ավելին
 • 25.07.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  27.07.2022
  Ավելին
 • 25.07.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  27.07.2022
  Ավելին
 • 25.07.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  27.07.2022
  Ավելին
 • 25.07.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  27.07.2022
  Ավելին
 • 25.07.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  27.07.2022
  Ավելին
 • 15.07.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  ՀՀ տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության հանձնաժողովի կազմում համապատասխան ոլորտում գործունեություն իրականացնող հասարակական կամ գիտական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, կոմիտեի ղեկավարի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխանող որակավորման վկայական ունեցող անձանց և մասնագիտական ոլորտի հասարակական կազմակերպությունների անդամներ ներգրավելու
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  29.07.2022
  Ավելին
 • 15.07.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հերթական որակավորումն անցկացվելու է 2022 թվականի օգոստոսի 15-ին ժամը 1100 -ին:
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  04.08.2022
  Ավելին
 • 14.07.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  19.07.2022
  Ավելին
 • 24.06.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9զ-Մ3-1
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  29.06.2022
  Ավելին
 • 23.06.2022
  Հայտարարություն
  Կոդ
  ՀՀ տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության հանձնաժողովի կազմ
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  07.07.2022
  Ավելին
 • 23.06.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6գ2-Մ6-2
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  24.06.2022
  Ավելին
 • 20.06.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9զ-Մ3-1
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  23.06.2022
  Ավելին
 • 16.06.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6գ2-Մ6-2
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  17.06.2022
  Ավելին
 • 14.06.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9զ-Մ3-1
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  17.06.2022
  Ավելին
 • 09.06.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ա2-Մ7-1
  Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  10.06.2022
  Ավելին