Դեպի վեր
Նորություններ

07.07.2017

Անշարժ գույքի պետական գրանցումների գործառույթների համար առանձնացված ընթացակարգով քննված բողոքների վիճակագրություն


2017թ. առաջին կիսամսյակում կադաստրի պետական կոմիտեում ստացվել է 10797դիմում և գրություն 

 

2017 թ. առաջին եռամսյակում ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե մուտքագրվել է 10797 դիմում և գրություն, որից 733-ը եղել են քաղաքացիների դիմումները:

Հիշյալ ժամանակահատվածում կադաստրի պետական կոմիտեի գործունեության տարբեր ոլորտներին առնչվող հարցադրումներով և խնդիրներով կոմիտեի նախագահի, կոմիտեի նախագահի տեղակալների  մոտ ընդունելության են ներկայացել 76 քաղաքացի:

2017 թ. առաջին կիսամսյակում կոմիտեն ստացել է անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասնագիտական որակավորման 67 հայտ:

Հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ կողմից տրամադրվել է անշարժ գույքի գնահատման որակավորման 16 վկայական, դադարեցվել է մեկի գործունեությունը:

Նույն ժամանակահատվածում ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն ստացել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության մասնագիտական որակավորման ստուգման 12 հայտ և համապատասխանաբար տրամադրել 2 վկայական:

Կադաստրի պետական կոմիտեում ստացված բոլոր դիմումներին, գրություններին և տեղեկություն ստանալու վերաբերյալ բոլոր հարցումներին ընթացք է տրվել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: