Դեպի վեր
Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ

14.01.2019

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք


Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ժամանակավոր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ


942.49 ԿԲ տեղեկանք