Դեպի վեր
Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ

20.05.2019

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք


Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ժամանակավոր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ


880.46 ԿԲ տեղեկանք