Դեպի վեր
Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ

19.08.2019

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք


Կադաստրի կոմիտեի ժամանակավոր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ


960.88 ԿԲ տեղեկանք