Դեպի վեր
Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ

25.03.2019

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք


Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ժամանակավոր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ


817.7 ԿԲ տեղեկանք