Դեպի վեր
Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ

13.11.2019

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք


Կադաստրի կոմիտեի ժամանակավոր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ


938.31 ԿԲ Տեղեկանք