Դեպի վեր
Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ

04.05.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2020 թվականի ապրիլի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 749-Լ որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 486-Լ որոշումը Կադաստրի կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի 2020 թվականի մայիսի 4-ի N 405-Ա հրամանի համաձայն չեղարկվել է Կադաստրի կոմիտեի կողմից 2020  թվականի փետրվարի 20-ին հայտարարված Կադաստրի կոմիտեի հաշվառման և հողաշինարարության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 61-25.2-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթը: