Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
11.86 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
4.74 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի երրրորդ եռամսյակի ընթացքում (վերլուծություն)
5.79 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
5.41 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի օգոստոս ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
4.01 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում (վերլուծություն)
3.99 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի երկրորդ եռամսյակի ընթացքում (վերլուծություն)
14.65 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի հուլիս ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
5.39 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի հունիս ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
3.63 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի մայիս ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
10.25 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում (վերլուծություն)
5.39 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
9.88 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
9.7 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի փետրվար ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
15.17 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2019 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)