Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
340.49 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. դեկտեմբերին /վերլուծություն/
384.5 ԿԲ Անշարժ գույքի շուկան 2003 թվականին /տարեկան վերլուծություն/
343.79 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. երկրորդ կիսամյակում /վերլուծություն/
350.51 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. չորրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
340.38 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. նոյեմբերին /վերլուծություն/
340.91 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
343.01 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. հոկտեմբերին /վերլուծություն/
337.02 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
348.2 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. երրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
339.88 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. սեպտեմբերին /վերլուծություն/
343.59 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. օգոստոսին /վերլուծություն/
340.05 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. հուլիսին /վերլուծություն/
348.35 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. երկրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
346.34 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. առաջին կիսամյակում /վերլուծություն/
337.93 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2003թ. հունիսին /վերլուծություն/