Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
346.19 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. դեկտեմբերին /վերլուծություն/
365.71 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004 թ. /վերլուծություն/
355.83 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. երկրորդ կիսամյակում /վերլուծություն/
355.18 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. չորրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
339.42 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
344.46 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. նոյեմբերին /վերլուծություն/
344.41 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. հոկտեմբերին /վերլուծություն/
345.78 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. սեպտեմբերին /վերլուծություն/
357.11 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. երրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
336.45 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
346.31 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. օգոստոսին /վերլուծություն/
345.51 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. հուլիսին /վերլուծություն/
345.38 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. հունիսին /վերլուծություն/
350.67 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. երկրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
355.1 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2004թ. առաջին կիսամյակում /վերլուծություն/