Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
345.56 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. դեկտեմբերին /վերլուծություն/
350.46 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. չորրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
350.57 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. երկրորդ կիսամյակում /վերլուծություն/
356.16 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
341.65 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. նոյեմբերին /վերլուծություն/
341.98 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
349.17 ԿԲ 2005 թվականի հուլիս
342.39 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. հոկտեմբերին /վերլուծություն/
340.92 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. սեպտեմբերին /վերլուծություն/
344.19 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
356.91 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. երրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
345.93 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. օգոստոսին /վերլուծություն/
347.15 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. հունիսին /վերլուծություն/
361.46 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. երկրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
362.49 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2005թ. առաջին կիսամյակում /վերլուծություն/