Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
409.52 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. դեկտեմբերին /վերլուծություն/
421 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. չորրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
417.93 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. երկրորդ կիսամյակում /վերլուծություն/
409.24 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
402.37 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. նոյեմբերին /վերլուծություն/
398.79 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
405.92 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. հոկտեմբերին /վերլուծություն/
405.55 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. սեպտեմբերին /վերլուծություն/
411.47 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
408.45 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. երրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
404.07 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. օգոստոսին /վերլուծություն/
387.47 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. հուլիսին /վերլուծություն/
387.8 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. հունիսին /վերլուծություն/
396.3 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. երկրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
400.22 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2006թ. առաջին կիսամյակում /վերլուծություն/