Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
374.02 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. դեկտեմբերին /վերլուծություն/
381.71 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. չորրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
380.49 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. երկրորդ կիսամյակում /վերլուծություն/
387.11 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
373.52 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. նոյեմբերին /վերլուծություն/
371.55 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
372.58 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. հոկտեմբերին /վերլուծություն/
372.19 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. սեպտեմբերին /վերլուծություն/
372.67 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
380.7 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. երրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
371.21 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. հուլիսին /վերլուծություն/
371.26 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. հունիսին /վերլուծություն/
378.86 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. երկրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
384.5 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. առաջին կիսամյակում /վերլուծություն/
371.8 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2007թ. մայիսին /վերլուծություն/