Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
376.61 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. դեկտեմբերին /վերլուծություն/
376.5 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. չորրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
382.13 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. երկրորդ կիսամյակում /վերլուծություն/
385.13 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
374.55 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. նոյեմբերին /վերլուծություն/
369.76 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
379.16 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. հոկտեմբերին /վերլուծություն/
379.33 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. սեպտեմբերին /վերլուծություն/
369.61 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
379.29 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. երրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
377.38 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. օգոստոսին /վերլուծություն/
377.11 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. հուլիսին /վերլուծություն/
376.16 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. հունիսին /վերլուծություն/
382 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. երկրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
380.11 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2008թ. առաջին կիսամյակում /վերլուծություն/