Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
377.75 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. դեկտեմբերին /վերլուծություն/
382.35 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. չորրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
391.72 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. առաջին կիսամյակում /վերլուծություն/
392.07 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. երկրորդ կիսամյակում /վերլուծություն/
403.85 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
376.64 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. նոյեմբերին /վերլուծություն/
372.04 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
375.7 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. հոկտեմբերին /վերլուծություն/
374.79 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. սեպտեմբերին /վերլուծություն/
379.51 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
381.6 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. երրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
376.02 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. օգոստոսին /վերլուծություն/
374.44 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. հուլիսին /վերլուծություն/
374.73 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. հունիսին /վերլուծություն/
384.57 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2009թ. երկրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/