Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
413.52 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2010 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
366.3 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2010թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
386.79 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2010թ. առաջին կիսամյակում /վերլուծություն/
376.86 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2010թ. հունիսին /վերլուծություն/
376.49 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2010թ. մայիսին /վերլուծություն/
377.13 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2010թ. ապրիլին /վերլուծություն/
376.4 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2010թ. առաջին եռամսյակում /վերլուծություն/
376.23 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2010թ. մարտին /վերլուծություն/
374.91 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2010թ. փետրվարին /վերլուծություն/
411.26 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2010թ. հունվարին /վերլուծություն/