Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
305.63 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. դեկտեմբերին /վերլուծություն/
311.42 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. չորրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
343.76 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
309.77 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. նոյեմբերին /վերլուծություն/
311.87 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. հոկտեմբերին /վերլուծություն/
312.05 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. սեպտեմբերին /վերլուծություն/
313.33 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. երրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
315.96 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. օգոստոսին /վերլուծություն/
311.33 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. հուլիսին /վերլուծություն/
321.39 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. առաջին կիսամյակում /վերլուծություն/
316.55 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. երկրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
311.14 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. հունիսին /վերլուծություն/
308.9 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. մայիսին /վերլուծություն/
308.2 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. ապրիլին /վերլուծություն/
308.96 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2011թ. մարտին /վերլուծություն/