Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
432.35 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. դեկտեմբերին /վերլուծություն/
576.45 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. չորրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
591.08 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
568.24 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. նոյեմբերին /վերլուծություն/
574.68 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
560.97 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. հոկտեմբերին /վերլուծություն/
555.73 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. սեպտեմբերին /վերլուծություն/
561.43 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
513.67 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. օգոստոսին /վերլուծություն/
514.07 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. հուլիսին /վերլուծություն/
513.65 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. հունիսին /վերլուծություն/
518.92 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. առաջին կիսամյակում /վերլուծություն/
518.29 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. երկրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
565.18 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. երկրորդ կիսամյակում /վերլուծություն/
144.3 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2012թ. մայիսին /վերլուծություն/