Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
184.75 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
164.65 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. երկրորդ կիսամյակում /վերլուծություն/
170.75 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. չորրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
157.58 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. դեկտեմբերին /վերլուծություն/
189.59 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
158.07 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. նոյեմբերին /վերլուծություն/
157.69 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. հոկտեմբերին /վերլուծություն/
161.06 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. սեպտեմբերին /վերլուծություն/
169.93 ԿԲ Հայաստանի Հարպատետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. երրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
182.12 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում /վերլուծություն/
150.87 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. օգոստոսին /վերլուծություն/
152.4 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. հուլիսին /վերլուծություն/
149.61 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. հունիսին /վերլուծություն/
139.18 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. երկրորդ եռամսյակում /վերլուծություն/
143.28 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2013թ. առաջին կիսամյակում /վերլուծություն/