Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
297.03 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
710.04 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի երկրորդ կիսամյակում (վերլուծություն)
219.83 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի չորրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
224.76 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի դեկտեմբերին (վերծլուծություն)
217.79 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի նոյեմբերին (վերծլուծություն)
247.38 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի հոկտեմբերին (վերծլուծություն)
234.82 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում (վերլուծություն)
242.66 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի երրորդ եռամսյակում (վերծլուծություն)
246.22 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի սեպտեմբերին (վերծլուծություն)
145.01 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի օգոստոսին (վերլուծություն)
146.91 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի հուլիսին (վերլուծություն)
144.55 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի առաջին կիսամյակում (վերլուծություն)
140.17 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի երկրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
147.07 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի հունիսին (վերլուծություն)
151.34 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2014 թվականի մայիսին (վերլուծություն)