Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
303.24 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
215.22 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի երկրորդ կիսամյակում (վերլուծություն)
216.56 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի չորրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
217.11 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի դեկտեմբերին (վերլուծություն)
219.32 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի նոյեմբերին (վերլուծություն)
244.47 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015թ. հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում (վերլուծություն)
225.8 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի հոկտեմբերին (վերլուծություն)
223.98 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի երրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
224.67 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի սեպտեմբերին (վերլուծություն)
160.67 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում (վերլուծություն)
223.1 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի օգոստոսին (վերլուծություն)
212.95 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի հուլիսին (վերլուծություն)
217.53 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի առաջին կիսմյակում (վերլուծություն)
221.46 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի երկրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
215.93 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի հունիսին (վերլուծություն)