Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
306.88 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվական (վերլուծություն)
227.1 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականի դեկտեմբեր (վերլուծություն)
244.95 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականի չորրորդ եռամսյակ (վերլուծություն)
242.83 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականի երկրորդ կիսամյակ (վերլուծություն)
327.51 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016թ. հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում (վերլուծություն)
330.77 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականի նոյեմբերին (վերլուծություն)
223.37 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականի հոկտեմբերին (վերլուծություն)
212.98 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականի երրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
240.97 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում (վերլուծություն)
216.38 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականի սեպտեմբերին (վերլուծություն)
219.74 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականի օգոստոսին (վերլուծություն)
218.41 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականի հուլիսին (վերլուծություն)
228.85 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականի առաջին կիսամյակում (վերլուծություն)
218.52 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականի երկրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
221.65 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականի հունիսին (վերլուծություն)