Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
3.52 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
3.29 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի երկրորդ կիսամյակում (վերլուծություն)
3.18 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
2.79 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի դեկտեմբերին (վերլուծություն)
235.55 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում (վերլուծություն)
211.13 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի նոյեմբերին (վերլուծություն)
720.54 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի հոկտեմբերին (վերլուծություն)
778.77 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի երրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
750.77 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում (վերլուծություն)
722.97 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի սեպտեմբերին (վերլուծություն)
867.73 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի օգոստոսին (վերլուծություն)
207.13 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի հուլիսին (վերլուծություն)
645.83 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի առաջին կիսամյակում (վերլուծություն)
769.54 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի երկրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
713.38 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի հունիսին (վերլուծություն)