Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
9.39 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականին (տարեկան վերլուծություն)
11.16 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի երկրորդ կիսամյակում (վերլուծություն)
10.84 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի չորրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
10.88 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի դեկտեմբերին (վերլուծություն)
10.91 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի նոյեմբերին (վերլուծություն)
10.69 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի հոկտեմբերին (վերլուծություն)
3.73 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի երրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
10.36 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի սեպտեմբերին (վերլուծություն)
11.51 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի օգոստոսին (վերլուծություն)
10.03 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի հուլիսին (վերլուծություն)
10.96 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի առաջին կիսամյակում (վերլուծություն)
10.12 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի երկրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
9.79 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի հունիսին (վերլուծություն)
9.71 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի մայիսին (վերլուծություն)
9.71 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2018 թվականի ապրիլին (վերլուծություն)