Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
14.93 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
15.77 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի երրորդ եռամսյակի ընթացքում (վերլուծություն)
15.21 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
15.09 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի օգոստոս ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
6.76 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի հուլիս ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
16.19 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում (վերլուծություն)
15.44 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի երկրորդ եռամսյակի ընթացքում (վերլուծություն)
13.1 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի հունիս ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
12.47 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի մայիս ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
14.23 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
15.66 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում (վերլուծություն)
14.73 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
15.8 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի փետրվար ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)
14.76 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2020 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում (վերլուծություն)