Դեպի վեր
Ստուգումների ժամանակացույց
15.34 ԿԲ ՀՀ մարզերում 2017թ.-ին ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից <<Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվող տեսչական ստուգումների ժամանակացույց
17.63 ԿԲ Վերահսկողության ենթակա Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների համակարգերի և կազմակերպությունների ժամանակացույց
24.58 ԿԲ ՀՀ մարզերում 2016թ.-ին ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից <<Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվող տեսչական ստուգումների ժամանակացույց
33.96 ԿԲ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից կոմիտեի աշխատակազմի Երևանի տարածքային և մարզային ստորաբաժանումներում հերթապահ կադաստրային քարտեզների վարման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողական աշխատանքների ժամանակացույց
35.62 ԿԲ ՀՀ մարզերում 2014թ-ին ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից «Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվող տեսչական ստուգումների ժամանակացույց
27.41 ԿԲ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից կոմիտեի աշխատակազմի Երևանի տարածքային և մարզային ստորաբաժանումներում հերթապահ կադաստրային քարտեզների վարման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողական աշխատանքների ժամանակացույց
33.85 ԿԲ Վերահսկողության ենթակա Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների համակարգերի և կազմակերպությունների ժամանակացույց