Դեպի վեր
Եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ
413.56 ԿԲ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից 2017 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն
29.93 ԿԲ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից 2016 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն
45.78 ԿԲ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից 2015 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն
40.75 ԿԲ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից 2014 թվականի 9 ամիսների ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն
30.09 ԿԲ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից 2014 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն
24.18 ԿԲ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից 2014 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն
216.28 ԿԲ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության 2013 թվականի կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն