Դեպի վեր
Պետական տուրք և ծառայությունների վճարներ

Հարգելի կայքի այցելու, կայքի այս բաժնում ներկայացված են գույքի նկատմամբ իրավունքների և գույքային իրավունքների սահմանափակումների պետական գրանցման համար գանձվող պետական տուրքի դրույքաչափերն ու ծառայությունների վճարները, ինչպես նաև գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար գանձվող ծառայությունների վճարները: