Դեպի վեր
Քաղաքացիներին չտրամադրված վկայականների ցանկեր

Հարգելի քաղաքացիներ

Կից ներկայացվում են անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման աշխատանքների շրջանակներում անվճար իրավունքի պետական գրանցում ստացած և 01.01.2012թ. դրությամբ սեփականատերերի կողմից դեռևս չստացված սեփականության իրավունքի վկայականների ցանկերը` ըստ Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում տեղակայված անշարժ գույքի միավորների:

Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ մարզերում տեղակայված անշարժ գույքի միավորների սեփականատերերը ցանկում ընդգրկված վկայականները կարող են ստանալ այցելելով ըստ անշարժ գույքի գտնվելու վայրի տեղակայված Կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի համապատասխան սպասարկման գրասենյակներ, իսկ Երևան քաղաքում տեղակայված անշարժ գույքի վկայականները ստանալու նպատակով` Կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի Արաբկիր սպասարկման գրասենյակ, որի հասցեն է  ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա 35/2:

3.8 ՄԲ Երևան քաղաք
203.4 ԿԲ ՀՀ Արարատի մարզ
297.99 ԿԲ ՀՀ Արմավիրի մարզ
299.57 ԿԲ ՀՀ Արագածոտնի մարզ
861.05 ԿԲ ՀՀ Տավուշի մարզ
1.17 ՄԲ ՀՀ Լոռու մարզ
90.29 ԿԲ ՀՀ Վայոց ձորի մարզ
119.91 ԿԲ ՀՀ Սյունիքի մարզ
564.56 ԿԲ ՀՀ Շիրակի մարզ
864.63 ԿԲ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ
214.64 ԿԲ ՀՀ Կոտայքի մարզ