Դեպի վեր
Տարածագնահատման գոտիներ և գնահատման շրջաններ

Հարգելի այցելու: Կայքի այս բաժնում գրաֆիկական տեսքով ներկայացված են ՀՀ տարածքի հողակադաստրային գնահատման շրջանները, Երևան քաղաքի հողերի տարածագնահատման գոտիները (հողի հարկի հաշվարկման նպատակով), ՀՀ շենքերի և շինությունների տարածագնահատման գոտիները և Երևան քաղաքի շենքերի, շինությունների տարածագնահատման գոտիները: