Դեպի վեր
Աշխարհագրական անվանումներ

        Հարգելի կայքի այցելու, կայքի այս բաժինը ներառում է բառարաններ և ցանկեր ենթաբաժինները:

  Բառարաններ ենթաբաժնում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի և Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների համառոտ տեղեկատու բառարանները:

   Ցանկեր ենթաբաժնում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները և աշխարհագրական անվանումների հայերեն լեզվով էկզոնիմների ցանկը: