Դեպի վեր
Հաշվետվություններ
34.02 ԿԲ ՀՀ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ (իրենց համաձայնությամբ) 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ
135.33 ԿԲ 2019 թվականի հունվար-փետրվար ժամանակահատվածի պարգևատրման ցուցակ
27.78 ԿԲ ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի հայտարարատու աշխատակիցների 2018 թվականին ստացված եկամուտների վերաբերյալ տեղեկանք
109.37 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատի խորհրդի 22.09.2016թ. N 28/1 որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, արտաբյուջետային միջոցների օգտագործման, բյուջետային և արտաբյուջետային մուտքերի ապահովման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման օրինականության և արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատի ընթացիկ հաշվետվությունը հաստատելու մասին>> Առաջարկություններ բաժնի վերաբերյալ Կադաստրի պետական կոմիտեի բացատրությունները.
3.94 ՄԲ ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը
42.46 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ