Դեպի վեր
Պայմանագրեր
1.42 ՄԲ « Ա7515181441» Գնման առարկան՝ էլեկտրական հսկման սարքերի տեղադրման ծառայություններ
7.53 ՄԲ «ԿԿ-ՄԱԱՊՁԲ-20/01» Գնման առարկան՝ կրակմարիչներ
5.21 ՄԲ «ԿԿ-ՄԱԾՁԲ-20/10» Գնման առարկան՝ կրակմարիչների վերալիցքավորման ծառայություններ
5.6 ՄԲ «ԿԿ-ՄԱԾՁԲ-20/08» Գնման առարկան՝ ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություններ
5.63 ՄԲ «ԿԿ-ՄԱԾՁԲ-20/05» Գնման առարկան՝ ախտահանման եվ մակաբույծների ոչնչացման ծառայություններ
5.34 ՄԲ «ԿԿ-ՄԱԾՁԲ-20/04» Գնման առարկան՝ անվտանգության համակարգերի սպասարկման ծառայություններ
6.44 ՄԲ «ԿԿ-ՄԱԾՁԲ-20/02» Գնման առարկան՝ ՀՀ քաղ. ծառ. Մարմինների ՄՌ կառավարման տեղեկատվական համակարգի ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայություններ
17.8 ՄԲ «ԿԿ-ՄԱԾՁԲ-20/01» Գնման առարկան՝ տվյալների ցանցի կառավարման ծառայություններ
1.58 ՄԲ «Բ1178235073» Գնման առարկան՝ Արմենիան Փաուեր Սփելլ ծրագրի ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայություններ
5.58 ՄԲ «ԿԿ-ՄԱԾՁԲ-20/03» Գնման առարկան՝ Կոմիտեի ծառայողական ավտոմեքենաների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրական ծառայություններ
862.89 ԿԲ Պետության կարիքների համար ջեռուցման հետ կապված աշխատանքների մատուցման պետական գնման պայմանագիր
3.03 ՄԲ <<ՀՀ ԱԳԿԿ-ՄԱԾՁԲ-18/12>> - Պետության կարիքների համար համակարգչային աուդիտի ծառայությունների և խորհրդատվության մատուցման պետական գնման պայմանագիր
3.25 ՄԲ <<ՀՀ ԱԳԿԿ-ՄԱԱՇՁԲ-18/01>> - Պետության կարիքների համար նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր
2.26 ՄԲ <<ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/01>> -Կնիքների և դրոշմակնիքների պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում
2.26 ՄԲ <<ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01>> -Կնիքների և դրոշմակնիքների պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում
2.84 ՄԲ <<ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01>> -Մշտական տեքստ ունեցող ցուցատախտակների ձեռքբերում
1.3 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/10, գնման առարկան՝ հակահրդեհային սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ
1.19 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/8, գնման առարկան՝ արխիվացման ծառայություններ
1.62 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/6, գնման առարկան՝ բեռների փոխադրման ծառայություններ
1.36 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/5, գնման առարկան՝ ախտահանման և մակաբույծների ոչնչացման ծառայություններ
1.21 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/4, գնման առարկան՝ անվտանգության համակարգերիսպասարկման ծառայություններ
689.75 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/3, գնման առարկան՝ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության մարմինների մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայություններ
1.21 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/1, գնման առարկան՝ Հանրային ծառայության պաշտոնաթերթում հայտարարությունների հրապարակման ծառայություններ
1.21 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԱՇՁԲ-18/2, գնման առարկան՝ Սուրբ Ծննդյան տոնի բացիկներ
1.2 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԱՇՁԲ-18/1, գնման առարկան՝ շնորհավորական բացիկներ
1.98 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԱՊՁԲ-18/4, գնման առարկան՝ պարբերական մամուլ
812.97 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԱՊՁԲ-18/1, գնման առարկան՝ մալուխային լարեր, ջրի ծորակ, դռան փական
796.44 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԱՊՁԲ-18/2, գնման առարկան՝ կաշվեպանակ
1.46 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/5, գնման առարկան՝ Սևանա լճի ափամերձ տարածքների երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման աշխատանքներ
1.66 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4, գնման առարկան՝ ներկման աշխատանքներ
3.39 ՄԲ Երևան տարածքային ստորաբաժանման արխիվային տարածքի նորոգման աշխատանքներ
1.51 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2-1, գնման առարկան՝ այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման աշխատանքներ
907.65 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2-2, գնման առարկան՝ այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման աշխատանքներ
905.79 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2-3, գնման առարկան՝ այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման աշխատանքներ
1.75 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/1, գնման առարկա՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
1.31 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/18, գնման առարկան՝ էլեկտրականության բաշխման սարքերի տեղադրման ծառայություններ
1 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/23, գնման առարկան՝ փորձաքննության ծառայություններ
1.29 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/20, գնման առարկա՝ ծրագրային ապահովման մշակման ծառայություններ
1.56 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/19, գնման առարկա՝ համակարգչային համակարգերի սպասարկման համար համակարգչային տեխնիկայի կառավարման ծառայություններ
1.83 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/9.1, գնման առարկա՝ իրագործելիության վերլուծության, խորհրդատվական ծառայություններ
1.35 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/8-2, գնման առարկան՝ սարքերի, սարքավորումների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ
1.59 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/8-1, գնման առարկան՝ սարքերի, սարքավորումների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ
1.74 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/6-1, գնման առարկա՝ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում
2.82 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/6-2, գնման առարկա՝ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում
1.85 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/2, գնման առարկան՝ համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման ծառայություններ
1.45 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/1, գնման առարկա՝ հերթի կառավարման համակարգի սպասարկման ծառայություններ
1.52 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/20,գնման առարկան հեռուստացույցներ
1.58 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17, գնման առարկա՝ ավտոպահեստամասեր(շարժիչի յուղեր)
1.48 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/16 գնման առարկա՝ ավտոպահեստամասեր(մարտկոց)
1.66 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15, գնման առարկան՝ օդորակիչներ։
1.54 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4-1,գնման առարկան՝ ավտոպահեստամասեր(անվադող)
1.71 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4-2,գնման առարկան՝ ավտոպահեստամասեր(անվադող)
1.96 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4-3,գնման առարկան՝ ավտոպահեստամասեր(անվադող)
1.32 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/9-Գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ
592.44 ԿԲ Ա2660100579-<<Հայկական Ծրագրեր>> ծրագրի ապահովման սպասարկման ծառայություններ
592.41 ԿԲ Ա0383171757-<<Հայկական Ծրագրեր>> ծրագրի ապահովման սպասարկման ծառայություններ
1.31 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/7-Գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ
1.84 ՄԲ PD-63-01-18-Փոստային կապի, փոստային կապի հետ կապված սուրհանդակային կապի և օժանդակ ծառայություններ /Մաս 2/
1.98 ՄԲ PD-63-01-18-Փոստային կապի, փոստային կապի հետ կապված սուրհանդակային կապի և օժանդակ ծառայություններ /Մաս 1/
617.13 ԿԲ Բ0621686317-Արմենիան Փաուեր Սփելլ ծրագրի ապահովման սպասարկման ծառայություններ
1.17 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/2-Ավտոմեքենաների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրական ծառայություններ
2.04 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-18/1>>-Համակարգչային սերվերի լրակազմի ձեռքբերում
1.67 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲՄԾՁԲ-18/1-4>>-Նյութական արժեքների գնահատման ծառայություններ
1.75 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲՄԾՁԲ-18/1-3>>-Նյութական արժեքների գնահատման ծառայություններ
1.81 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲՄԾՁԲ-18/1-2>>-Նյութական արժեքների գնահատման ծառայություններ
1.85 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲՄԾՁԲ-18/1-1>>-Նյութական արժեքների գնահատման ծառայություններ
1.83 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/22>> - Նյութական արժեքների գնահատման ծառայություններ
1.27 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/21>>- Էլեկտրական սարքերի,սարքավորումների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ
2 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/16>>-Ծրագրային փաթեթների մշակման ծառայությունների ձեռքբերում
1.26 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/15>>-Կարճ հաղորդագրությունների ուղարկման ծառայությունների ձեռքբերում
1.64 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/14>> -BLADE SERVER-ի ընթացիկ տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում
1.18 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/13>> -Գույքի վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում
1.63 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/12>> -Ծրագրային փաթեթների մշակման ծառայությունների ձեռքբերում
1.42 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/11.1>> -Հիմնական միջոցների իրական արժեքի վերագնահատման ծառայությունների ձեռքբերում
1.31 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/10>> -Տվյալների տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում
1.87 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/7-2>> -Էլեկտրոնային ծրագրային համակարգերի սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում
2.05 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/7-1>> -Էլեկտրոնային ծրագրային համակարգերի սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում
1.49 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/5>> -Ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում
1.91 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/4>> -Մալուխային հեռուստատեսային ծառայությունների ձեռքբերում
1.52 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/3>> -Կարճ հաղորդագրությունների ուղարկման ծառայությունների ձեռքբերում
1.22 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/6>> -Մալուխների անցկացման աշխատանքների ձեռքբերում
1.35 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/19>> -Սերվերի ռեզերվային սարքի ձեռքբերում
1.26 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/18>> -Լուսանկարչական խցիկի ձեռքբերում
1.56 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14-1>> -Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում
1.74 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14-2>> -Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում
1.57 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13>> -Համակարգչային մոնիտորների ձեռքբերում
1.49 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12>> -Անխափան սնուցման սարքերի ձեռքբերում
1.53 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10-8>> -Տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերում
1.47 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10-7>> -Տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերում
1.53 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10-6>> -Տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերում
1.53 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10-5>> -Տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերում
1.42 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10-4>> -Տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերում
1.48 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10-3>> -Տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերում
1.49 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10-2>> -Տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերում
1.32 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10-1>> -Տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերում
1.51 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/9-6>> -Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում
1.45 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/9-5>> -Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում
1.43 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/9-4>> -Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում
1.52 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/9-3>> -Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում
1.58 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/9-2>> -Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում
1.39 ՄԲ <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/9-1>> -Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում
1.78 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/8-5-Համակարգչային սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերում
1.73 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/8-2-Համակարգչային սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերում
1.89 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/8-1-Համակարգչային սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերում
1.69 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/8-4-Համակարգչային սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերում
1.75 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/8-3-Համակարգչային սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերում
1.71 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/7-Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում
1.84 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6-Պլանշետային համակարգիչների ձեռքբերում
1.8 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5-Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում
1.8 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3-1-Անձնական համակարգիչների ձեռքբերում
1.91 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3-2-Անձնական համակարգիչների ձեռքբերում
1.81 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2-Թղթի ձեռքբերում
1.75 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1-Բենզինի ձեռքբերում
1.43 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N << ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-17/3 >>
255.33 ԿԲ ԼԵՎԱՐԴ ՍՊԸ
1.53 ՄԲ Վելոֆիրմա ՍՊԸ
1.22 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/11
294.3 ԿԲ Արտէքսիմ ՍՊԸ
1.89 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱԲԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/8
1.69 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԿԱ ԱԳ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՇԵՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/7
1.02 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/4
1.06 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ՔԱՂԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/3>>
1.14 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/2>>
1.39 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1
335.69 ԿԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/
1.37 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/2
354.02 ԿԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/2
1.23 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1-3>>
1.23 ՄԲ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1 23.02.2017թ. կնքված թիվ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1-3 ավտոպահեստամասերի գնման պայմանագրի գնման ժամանակացույցը փոխելու մասին
1.14 ՄԲ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1 23.02.2017թ. կնքված թիվ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1-2 ավտոպահեստամասերի գնման պայմանագրի գնման ժամանակացույցը փոխելու մասին
1.12 ՄԲ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1 23.02.2017թ. կնքված թիվ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1-1 ավտոպահեստամասերի գնման պայմանագրի գնման ժամանակացույցը փոխելու մասին
1.45 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1-2>>
1.29 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1-1>>
418.13 ԿԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1
1 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-17/3/1-2
1.5 ՄԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-17/3/1
227.42 ԿԲ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1 26.12.2016. կնքված թիվ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/3/1 ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների գնման պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը հաստատելու մասին
1.52 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/3/1>>
1.52 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/3/1>>
349.97 ԿԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/3/1
1.28 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/7-1
1.42 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/7-2
1.36 ՄԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/7
1.76 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N << ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/6>>
1.46 ՄԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/6
1.26 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՃ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (SMS) ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/25/1
1.33 ՄԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/2
1.19 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՍԱԳՐՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/2
1.28 ՄԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/25/1
1.35 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/1-2 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/1-2>>
1.22 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/1-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/1-1>>
320.36 ԿԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/1
1.23 ՄԲ Ջրամատակարարման ծառայություններ
1.82 ՄԲ Փոստային ծառայություններ
1.98 ՄԲ Փոստային ծառայություններ
279.51 ԿԲ Էլեկտրականության բաշխման սարքերի սպասարկման ծառայություններ
290.18 ԿԲ Տեսագրման սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ
1.32 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/1-ԱՊՊԱ
374.3 ԿԲ Հուշանվերների ձեռքբերում
1.68 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1- Գեոդեզիական-քարտեզագրական աշխատանքներ
1.48 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1- Գեոդեզիական-քարտեզագրական աշխատանքներ
1.16 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1- Գեոդեզիական-քարտեզագրական աշխատանքներ
535.79 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1-բացման նիստի արձանագրություն
1.26 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/3 Էլեկտրոնային ծրագրային համակարգերի սպասարկում
1.61 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/3 Էլեկտրոնային ծրագրային համակարգերի սպասարկում
1.82 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/3 Էլեկտրոնային ծրագրային համակարգերի սպասարկում
378.29 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/3 Բացման նիստի արձանագրություն
1.36 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/4/1 Հեռուստատեսային ծառայություններ
284.15 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/4/1 Բացման նիստի արձանագրություն
1.13 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/1 Հերթի կառավարման համակարգի սպասարկում
1.74 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/1 Հերթի կառավարման համակարգի սպասարկում
278.37 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/1 Բացման նիստի արձանագրություն
1.71 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.64 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.43 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.63 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.58 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.87 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.53 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
590.81 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 բացման նիստի արձանագրություն
1.22 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
1.54 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
1.71 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
1.72 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
1.88 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
525.15 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 բացման նիստի արձանագրություն
1.44 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/1 Թղթի ձեռքբերման պայմանագիր
631.51 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/1 բացման նիստի արձանագրություն
247 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/1 Պայմանագրի համաձայնագիր
278.74 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1/1 բենզինի ձեռքբերման պայմանագրի համաձայնագիր
1.42 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1/1-Բենզինի ձեռքբերման պայմանագիր
605.5 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1/1-բացման նիստի արձանագրություն
1.2 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3/3 Գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.63 ՄԲ Հանրային ծառայության պաշտոնաթերթում հայտարարությունների հրապարակման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/16
367.71 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/3 Գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.66 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/3
1.94 ՄԲ Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13/1-2
1.77 ՄԲ Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13/1-1
480.64 ԿԲ Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13/1 Գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.35 ՄԲ Տպագրության աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3/3-2
1.47 ՄԲ Տպագրության աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3/3-1
1.54 ՄԲ Ծրագրային ապահովման սպասարկում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/6/6.2
340.8 ԿԲ Ծրագրային ապահովման սպասարկում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/6/6.2
384.24 ԿԲ Էլեկտրական սարքերի սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/9/3
1.55 ՄԲ Էլեկտրական սարքերի սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/9/3
1.71 ՄԲ Անխափան սնուցման սարքերի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/2
354.33 ԿԲ Անխափան սնուցման սարքերի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/2
1.5 ՄԲ Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/14
440.86 ԿԲ Աբովյանի սպասարկման գրասենյակում ներկելու ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/13
494.12 ԿԲ Բացիկների տպագրություն ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/3
903.44 ԿԲ Պատվիրակության հյուրասիրության ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/15
370.43 ԿԲ Օդորակիչների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.05 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.18 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.74 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
488.5 ԿԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.4 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.16 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.94 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.6 ՄԲ Տպագրության աշխատանքների ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
447.62 ԿԲ Տպագրության աշխատանքներ
1.5 ՄԲ Արխիվացման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/11
1.56 ՄԲ Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/10
1.23 ՄԲ Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/9
315.58 ԿԲ Թղթերի պահոցների ձեռքբերում