Դեպի վեր
Երկկողմ հարաբերություններ

                     ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

        ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

          ՆՈՐՎԵԳԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ  (ՍՏԱՏԵՆՍ ԿԱՐՏՎԵՐԿ)

 

          ՇՎԵԴԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈԻԹՅԱՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ, ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԵՎ ՀՈՂԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՄԱՐՄՆԻ՝ ԼԱՆՏՄԱՏԵՐԻԱՏԻ (Lantmäteriet)՝ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍՎԻԴՍՐՎԵՅ

 

  ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ