Դեպի վեր
Պատասխանատուներ ըստ ոլորտների

Ցանկ

Կոմիտեի պաշտոնական կայքի պատասխանատուների

Պատասխանատուներ

Ոլորտներ

Հեռախոս

Էլ. փոստ

  Կոմիտեի ղեկավարի օգնական Դիտողություններ և առաջարկությունների դեպքում 060-47-41-10

Խորեն Գասպարյան - Գրանցման վարչության պետ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքի

 պետական գրանցում

060-47-41-37

khoren.gasparyan@cadastre.am

Իրավաբանական վարչության պետ

 Իրավական հարցեր

 Որակավորում

060-47-41-39

 

Անշարժ գույքի հաշվառման և հողաշինարարության վարչության պետ

 Անշարժ գույքի հաշվառման,

 հողաշինարարության ոլորտ

060-47-41-19

 

Արթուր Ստեփանյան - Ներքին վերահսկողության վարչության պետի Ժ/պ

 Վերահսկողության ոլորտ

060-47-41-18 

mihran.hovhannisyan@cadastre.am

 

 

 

 

Բագրատ Նազարյան - Գեոդեզիայի և քարտեզագրության վարչության պետի ժ/պ

 

 Գեոդեզիա

 ՀՀ պլանային հիմք

 ՀՀ բարձունքային հիմք

 քարտեզագրություն

 Տեղագրական քարտեզագրություն

 Թեմատիկ քարտեզագրություն

 Աշխարհագրական անվանումներ

 Երկրատեղեկատվական 

 համակարգ

060-47-42-36

bagrat.nazaryan@cadastre.am

Հակոբ Հովհաննիսյան - Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչության պետի ժ/պ

 Անշարժ գույքի կադաստրային 

 գնահատում

060-47-41-28

hakob.hovhannisyan@cadastre.am

Նաիրա Գևորգյան - Քարտուղարության պետ

 Քաղաքացիների ընդունելության

 կազմակերպում

 060-47-42-22

 mail@cadastre.am

Միջազգային կապերի բաժնի պետ

 Միջազգային կապեր

 

international@cadastre.am

 

Մարինե Սադյան - Հանրային կապերի բաժնի պետ

 Տեղեկատվության և

 հասարակայնության հետ կապերի

 հարցեր (տեղեկատվության

 ազատության ապահովման

 պատասխանատու)

060-47-41-09

press@cadastre.am

Վարդանուշ Բոյախչյան - Անձնակազմի կառավարման վարչության պետ

 Անձնակազմի կառավարման

 հարցեր

060-47-41-47

hr@cadastre.am

Հրաչյա Մանուկյան -

Գնումների կազմակերպման բաժնի պետ

 Գնումների կազմակերպման

 հարցեր

 060-47-41-42

 gnumner@cadastre.am

 

 

 

Կարեն Գրիգորյան` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի պետ

 Անշարժ գույքի միավորի

 վերաբերյալ, ինչպես նաև

 միևնույն սուբյեկտին պատկանող

 գույքի առկայության վերաբերյալ

 տեղեկատվություն

 Կադաստրային քարտեզների 

 բազային և թեմատիկ

 տեղեկատվություն

 Ռեֆերենց կայաններ

060-47-42-21

karen.grigoryan@cadastre.am