Դեպի վեր
Պատասխանատուներ ըստ ոլորտների

Ցանկ

Կոմիտեի պաշտոնական կայքի պատասխանատուների

Պատասխանատուներ

Ոլորտներ

Հեռախոս

Էլ. փոստ

  Կոմիտեի ղեկավարի օգնական Դիտողություններ և առաջարկությունների դեպքում

Խորեն Գասպարյան - Գույքի գրանցման վարչության պետ

 Գույքի նկատմամբ իրավունքի

 պետական գրանցում

 

 

Սամվել Մնացականյան - Իրավաբանական վարչության պետ

 Իրավական հարցեր

 Որակավորում

 

 

Սասուն Կիրակոսյան - Անշարժ գույքի հաշվառման և հողաշինարարության վարչության պետ

 Անշարժ գույքի հաշվառման,

 հողաշինարարության ոլորտ

 

 

Արման Թևանյան - Ներքին վերահսկողության վարչության պետի ժ/պ

 Վերահսկողության ոլորտ

 

 

 

 

 

 

Արտակ Փիլոյան - Գեոդեզիայի և քարտեզագրության վարչության պետ

 

 Գեոդեզիա

 ՀՀ պլանային հիմք

 ՀՀ բարձունքային հիմք

 քարտեզագրություն

 Տեղագրական քարտեզագրություն

 Թեմատիկ քարտեզագրություն

 Աշխարհագրական անվանումներ

 Երկրատեղեկատվական 

 համակարգ

 

 

Հակոբ Հովհաննիսյան - Անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման և համակարգված դիտարկումների վարչության պետի ժ/պ

 Անշարժ գույքի կադաստրային 

 գնահատում

 

 

Նաիրա Գևորգյան - Ընդհանուր բաժնի պետ

 Քաղաքացիների ընդունելության

 կազմակերպում

 (+37460) 47-42-22

 

 mail@cadastre.am

Գոհարինե Ավետյան - Միջազգային կապերի բաժնի պետ

 Միջազգային կապեր

 

 

 

Ռուզաննա Խաչատրյան - կոմիտեի ղեկավար օգնական

 Տեղեկատվության և

 հասարակայնության հետ կապերի

 հարցեր (տեղեկատվության

 ազատության ապահովման

 պատասխանատու)

 (+37460) 47-41-09

 

 ruzanna.khachatryan@cadastre.am

Վարդանուշ Բոյախչյան - Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ

 Անձնակազմի կառավարման

 հարցեր

 

 

Հրաչյա Մանուկյան -

Գնումների կազմակերպման բաժնի պետ

 Գնումների կազմակերպման

 հարցեր

 (+37460) 47-41-42

 gnumner@cadastre.am

 

 

 

Կարեն Գրիգորյան` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն ստորաբաժանման ղեկավար

 Անշարժ գույքի միավորի

 վերաբերյալ, ինչպես նաև

 միևնույն սուբյեկտին պատկանող

 գույքի առկայության վերաբերյալ

 տեղեկատվություն

 Կադաստրային քարտեզների 

 բազային և թեմատիկ

 տեղեկատվություն

 Ռեֆերենց կայաններ