Դեպի վեր
Կադրերի ռեզերվ
Կադաստրի կոմիտեի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողների ցուցակ
111.76 ԿԲ Ցուցակ