Դեպի վեր
Կադրերի ռեզերվ
Կադաստրի կոմիտեի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողների ցուցակ
279.54 ԿԲ Ցուցակ