Դեպի վեր
Հարցումների վիճակագրություն

Տեղեկատվություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն (2018թ.)

 

Տեղեկատվություն ստանալու համար ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեին 2018թ. ընթացքում դիմել է 86 214 քաղաքացի, որից՝

  1. Ընդհանուր բաժին    - 9 600
  2. Սպասարկման մեթոդաբանության և համակարգման վարչություն – 7200 ( ամբողջը՝ հեռախոսազանգերով)
  3. Գույքի գրանցման վարչություն – 6080 ( որից 6000-ը՝ հեռախոսազանգով, 80-ը՝ գրավոր)
  4. Կադաստրային գնահատման և համ. դիտարկումների վարչություն – 1560 ( ամբողջը՝ հեռախոսազանգերով)
  5. Ֆինանսատնտեսագիտական վարչ. – 1800 ( ամբողջը՝ հեռախոսազանգերով)
  6. Վերահսկողության վարչություն – 480 ( ամբողջը՝ հեռախոսազանգերով)
  7. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն - 59 376 ( ամբողջը՝ գրավոր)
  8. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին – 118 (ամբողջը՝ գրավոր, 73-ը՝ Ֆեյսբուքի միջոցով)։

 

  • Տարվա համար հաշվարկները կատարվել են՝ դեկտեմբեր ամսվա միջինացված տվյալները 12-ի բազմապատկելով։
  • Տեղեկություն տրամադրելու մերժումները եղել են միայն 2 հիմքով՝
  1.  երբ Կադաստրի համակարգի լիազորություններից դուրս տեղեկություն են խնդրել,
  2.  երբ դիմողը հրաժարվել է վճարել տեղեկության համար օրեքով սահմանված գումարը։