Դեպի վեր
Հարցումների վիճակագրություն

Տեղեկատվություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն (2018թ.)

 

Տեղեկատվություն ստանալու համար ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեին 2018թ. ընթացքում դիմել է 86 214 քաղաքացի, որից՝

 1. Ընդհանուր բաժին    - 9 600
 2. Սպասարկման մեթոդաբանության և համակարգման վարչություն – 7200 ( ամբողջը՝ հեռախոսազանգերով)
 3. Գույքի գրանցման վարչություն – 6080 ( որից 6000-ը՝ հեռախոսազանգով, 80-ը՝ գրավոր)
 4. Կադաստրային գնահատման և համ. դիտարկումների վարչություն – 1560 ( ամբողջը՝ հեռախոսազանգերով)
 5. Ֆինանսատնտեսագիտական վարչ. – 1800 ( ամբողջը՝ հեռախոսազանգերով)
 6. Վերահսկողության վարչություն – 480 ( ամբողջը՝ հեռախոսազանգերով)
 7. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն - 59 376 ( ամբողջը՝ գրավոր)
 8. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին – 118 (ամբողջը՝ գրավոր, 73-ը՝ Ֆեյսբուքի միջոցով)։

 

 • Տարվա համար հաշվարկները կատարվել են՝ դեկտեմբեր ամսվա միջինացված տվյալները 12-ի բազմապատկելով։
 • Տեղեկություն տրամադրելու մերժումները եղել են միայն 2 հիմքով՝
 1.  երբ Կադաստրի համակարգի լիազորություններից դուրս տեղեկություն են խնդրել,
 2.  երբ դիմողը հրաժարվել է վճարել տեղեկության համար օրեքով սահմանված գումարը։