Դեպի վեր
Անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի հաշվետվություն
ՀՀ-ում գրանցված հողամասեր 1,671,300 միավոր

ՀՀ-ում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց անվամբ գրանցված հողամասեր

(բացառությամբ  բազմաբնակարան և ստորաբաժանված շինությունների)

1,597,094 միավոր

Երևան քաղաքում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց անվամբ գրանցված հողամասեր

(բացառությամբ  բազմաբնակարան և ստորաբաժանված շինությունների)

87,311 միավոր