Դեպի վեր
Կոմիտեի ղեկավարի տեղակալներ

Կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ
Աշոտ Մուսայան

Ծնվել  է 1951թ.  հունիսի 14-ին,  Էջմիածին քաղաքում:

Կրթություն  

1983թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, մասնագիտությամբ իրավագետ է:

Աշխատանքային  գործունեություն 

1970թ. Էջմիածնի «Պլաստմաս» գործարան՝ բանվոր
1972-1975թթ. Էջմիածնի «Ռեզիստոր» գործարան՝ բանվոր, տնտեսագետ
1975-1977թթ. Էջմիածնի «Սարքաշինական» գործարան՝ բանվոր
1977թ. «Փարաքար» օդանավակայան` բանվոր

1977-1978թթ. ՀՍՍՀ արդյունաբերական մինիստրության «Սիրիուս» գործարան՝ բանվոր
1983թ. Էջմիածնի «Էլեկտրոն» գործարան՝ ինժեներ-կարգավորող
1983-1991թթ. ՀՍՍՀ արդարադատության նախարարություն՝ ավագ խորհրդատու, գլխավոր խորհրդատու
1991-1996թթ. ՀՍՍՀ արդարադատության նախարարություն՝ Նաիրիի շրջժողդատավոր
1997-1998թթ. ՀՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչություն՝ անշարժ գույքի գրանցման բաժնի պետ, այնուհետև ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչության պետի տեղակալ

1999-ից առ այսօր ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե՝ նախագահի տեղակալ:

Այլ տվյալներ 

Պարգևատրվել է շնորհակալագրով ՀԽՍՀ արդարադատության նախարարի 1987 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 713 հրամանով:

Պարգևատրվել է շնորհակալագրով ԽՍՀՄ արդարադատության նախարարի 1989 թվականի ապրիլի 3-ի N 144-Կ հրամանով:

Պարգևատրվել է շնորհակալագրով ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի հունիսի 28-ի N 414-Ա որոշմամբ:

Պարգևատրվել է հուշամեդալով ՀՀ վարչապետի 2007 թվականի հունիսի 29-ի N 178 որոշմամբ:

Պարգևատրվել է պատվոգրով ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ նախագահի 2011 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 375-Ա հրամանով:

Պարգևատրվել է Անանիա Շիրակացու մեդալով ՀՀ նախագահի 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի ՆՀ-340-Ա հրամանագրով:

Պարգևատրվել է հուշամեդալով ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ նախագահի 25.12.2015թ. թիվ 348-Ա հրամանով:

Պարգևատրվել է պատվո մեդալով ՀՀ Ազգային Ժողովի նախագահի 2017 թվականի հունիսի 20-ի թիվ Կ-155-Ա կարգադրությամբ:

Պարգևատրվել է հուշամեդալով ԼՂՀ վարչապետի 2017 թվականի հունիսի 26-ի թիվ 167-Ա որոշմամբ:

 

 Անձնական տվյալներ 

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:

1970-1972թթ. ծառայել է Սովետական բանակում:

 

 

Ծնվել է 1979թ. նոյեմբերի 12-ին, Երևանում:                          
Կրթություն
2001թ. ավարտել է   Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի համաշխարհային էկոնոմիկայի բաժինը, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է:
2002թ. ավարտել է ՀՀ  ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության ինստիտուտ-թանգարանի ասպիրանտուրան:
2004թ. ավարտել է ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրան:
Աշխատանքային գործունեություն
2002-2005թթ.
§Ձեռնարկություններին աջակցում¦ հիմնադրամª առաջատար մասնագետ, ծրագրերի խմբի ղեկավար:
   2005-2007թթ.               §Առողջ սունկ¦ ՍՊԸª  ֆինանսական տնօրեն
   2007-2008թթ.                §Վոլե¦  ՍՊԸª տնօրեն
2008-2015թթ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեª  միջազգային կապերի բաժնի պետ
 2015-2016թթ.
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի էներգետիկայի պետական տեսչությունª պետ
2016-ից առ այսօր
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե՝ նախագահի տեղակալ:
Այլ տվյալներ
Մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ է, տնտեսագիտության թեկնածու:
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է , ունի երեք որդի:

 

 

 

 

Կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ

Արման Պետրոսյան

Ծնվել է 1979թ. հուլիսի 19-ին, Երևանում:
Կրթություն 

2000թ. ավարտել է ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետը, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է:

2003թ. ավարտել է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում բաժինը:

Աշխատանքային  գործունեություն 

2001-2004թթ. «Արեգ-Բլոկ»ՍՊԸ` հաշվապահ:
2004-2005թթ.«Լ.Ա.Պ.Ա.» ՍՊԸ` գլխավոր հաշվապահ
2005-2006թթ.ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն` ՀՀ որակի տեսչության Երևանի քաղաքային վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ
2006թ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե`անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման և համակարգված դիտարկումների վարչության անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման բաժնի առաջատար մասնագետ
2006-2008թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե`«Մարաշ» տարածքային ստորաբաժանման գնահատման բաժնի պետ

2008թ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե`անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման և համակարգված դիտարկումների վարչության անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման բաժնի պետ

2008-2011թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե`անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման և համակարգված դիտարկումների վարչության պետ

2011-2012թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե` կառավարման ավտոմատացված համակարգերի վարչության պետ

2012-2015թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե` սպասարկման գրասենյակների համակարգման վարչության պետ

2015-2016թթ. «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ` գլխավոր տնօրենի տեղակալ

2016թ.  «Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ` տնօրենի տեղակալ

2017թ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե` կոմիտեի նախագահի խորհրդական

2017թ. մարտի 14-ից ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե` կոմիտեի նախագահի տեղակալ

Այլ տվյալներ 

Պարգևատրվել է շնորհակալագրով` ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 123 որոշմամբ:

Պարգևատրվել է պատվոգրով ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ նախագահի կողմից համակարգում բարեփոխումների իրականացման աշխատանքներում ունեցած զգալի ներդրման և կադաստրի համակարգի զարգացմանն աջակցելու համար:

Պարգևատրվել է պատվոգրով ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ նախագահի կողմից կադաստրի բնագավառում ներդրած ավանդի, երկարամյա և բեղմնավոր աշխատանքային գործունեության համար:

Պարգևատրվել է հուշամեդալով ԼՂՀ վարչապետի 2017 թվականի հունիսի 26-ի թիվ 167-Ա որոշմամբ:

Պարգևատրվել է հուշամեդալով ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի հունիսի 27-ի թիվ 646-Ա որոշմամբ:


Անձնական տվյալներ 

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա: Ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում: 

 

 

 

 

 

 

Կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ

Լևոն Մելիքյան

Ծնվել է 1980թ. Հոկտեմբերի 27-ին, Երևանում: 

Կրթություն 

2003թ. Ավարտել է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանը, մասնագիտությամբ ճարտարապետ է:

Աշխատանքային  գործունեություն 

2005-2006թթ.«Garno Jewelry» LLC՝ գերճշգրիտ եռաչափ տպագրության թվային արտադրական մոդելների նախագծող։

2006-2007թթ. «Հայնախագիծ» ԲԲԸ` ճարտարապետ 

2007-2008թթ «Քազա Ասքո» ՍՊԸ` ճարտարապետ 

2009-2015թթ. ООО «Строй-Глобал», Մոսկվա՝ ավագ ճարտարապետ և նախագծային խմբի ղեկավար:

2015թ. «ALEC» LLC, Դուբայ՝ քաղաքաշինական կոմունիկացիոն համակարգերի ինֆորմացիոն մոդելավորող, վերլուծաբան, BIM ինժեներ։

2017-2018թթ. «Այսոֆթ» ՍՊԸ՝ ծրագրային հենքի ծրագրավորող:

2018թ. սեպտեմբերի 17-ից ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե` կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ։ 

Այլ տվյալներ 

1996 թվականից՝ ինքնուս ծրագրավորող, երկչափ և եռաչափ համակարգչային գրաֆիկայի մասնագետ։ 

Բացի մայրենի հայերենից տիրապետում է ռուսերենին, անգլերենին և ֆրանսերենին։ 

 

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է:

Ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում: