Դեպի վեր
Իրավական ակտեր

Հարգելի կայքի այցելու, կայքի այս բաժինը համալրված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ոլորտին առնչվող, մշտապես փոփոխվող և համալրվող թարմ իրավական ակտերով:

Բաժինը պարունակում է  հետևյալ իրավական ակտերը`

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքեր, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հրամաններ.

Եթե հետաքրքրված եք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ոլորտին առնչվող իրավական ակտերով, ապա ընտրեք և այցելեք համապատասխան հատվածը: