Դեպի վեր
Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ
21.11.2018

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին... Մանրամասն
02.11.2018

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ժամանակավոր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ... Մանրամասն