Դեպի վեր
Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ
12.07.2019

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ժամանակավոր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ... Մանրամասն