Դեպի վեր
Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ
13.11.2019

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Կադաստրի կոմիտեի ժամանակավոր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ... Մանրամասն