Դեպի վեր
Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ
20.08.2019

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին... Մանրամասն
20.08.2019

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին... Մանրամասն
20.08.2019

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին... Մանրամասն
19.08.2019

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Կադաստրի կոմիտեի ժամանակավոր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ... Մանրամասն