Cartography, geodesy, surveying (registry) and land construction

Cartography, geodesy, surveying (registry) and land construction
  • Հարցաշար - Հողաշինարարություն (Գրավոր).pdf
    179 KB
  • Հարցաշար - Գեոդեզիա և քարտեզագրություն (Գրավոր).pdf
    268 KB
  • Հարցաշար - Չափագրում (հաշվառում) (Գրավոր).pdf
    220 KB