Գեոմատիկայի կենտրոն

Գեոմատիկայի կենտրոն

Պետ` Վահագն Մուրադյան

     

     vahagn.muradyan@cadastre.am


Գեոմատիկայի կենտրոնն իրականացնում է ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի, գեոպորտալի, ինտեգրված կադաստրի, հասցեների միասնական ռեեստրի վարում և կատարում պետական նշանակության գեոդեզիական, քարտեզագրական, հողաշինարարական ու երկրատեղեկատվական աշխատանքներ։