Տարածքային ստորաբաժանումներ

Տարածքային ստորաբաժանումներ

Կադաստրի կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական  ստորաբաժանում

Ղեկավար` Սարգիս Արամյան

Հեռ.` 060 47 41 21

Կադաստրի կոմիտեի Լոռու մարզային ստորաբաժանում 

Ղեկավար` Տաթևիկ Սարգսյան

Հեռ.` 060 47 42 17

Կադաստրի կոմիտեի Շիրակի մարզային ստորաբաժանում 

Ղեկավար` Սերգեյ Սարգսյան 

Հեռ.` 060 47 42 10

Կադաստրի կոմիտեի Սյունիքի մարզային ստորաբաժանում 

Ղեկավար` Աղախանյան Գագիկ

Հեռ.` 060 47 42 71